تبلیغات
آموزش و روان شناسی کودکان استثنایی

آموزش و روان شناسی کودکان استثنایی

عقب ماندگی و علل آن


الف) اختلالات مربوط به كروموزومهای جنسی

عقب‌ماندگیهای این گروه اكثراً سطحی یا مرزی و حتی عادی ضعیف هستند. اختلالات در كروموزومهای جنسی همیشه همراه با عقب ماندگی ذهنی نیست و ممكن است افراد مبتلا حتی بهرةهوشی كاملاً طبیعی یا بالاتر نیز داشته باشند از این گروه جهت آشنایی تنها به دو مورد پرداخته می‌شود.


سندرم كلاین فلتر: ‌سندرم مخصوصی است كه فقط در مردها دیده می‌شود و در 25% موارد ممكن است با عقب ماندگی ذهنی نسبتاً شدید همراه باشد. علت این عارضه داشتن یك كروموزوم جنسی X زیادتر از معمول (یعنی 47=XXY) كه در مرد علائمی نظیر زن دیده می‌شود. این بیماران بلند قد - باریك - پشت خمیده و دارای بیضه‌ها و آلت تناسلی كوچك و بچگانه حتی در زمان بلوغ می‌باشد


الف) اختلالات مربوط به كروموزومهای جنسی

عقب‌ماندگیهای این گروه اكثراً سطحی یا مرزی و حتی عادی ضعیف هستند. اختلالات در كروموزومهای جنسی همیشه همراه با عقب ماندگی ذهنی نیست و ممكن است افراد مبتلا حتی بهرةهوشی كاملاً طبیعی یا بالاتر نیز داشته باشند از این گروه جهت آشنایی تنها به دو مورد پرداخته می‌شود.


سندرم كلاین فلتر: ‌سندرم مخصوصی است كه فقط در مردها دیده می‌شود و در 25% موارد ممكن است با عقب ماندگی ذهنی نسبتاً شدید همراه باشد. علت این عارضه داشتن یك كروموزوم جنسی X زیادتر از معمول (یعنی 47=XXY) كه در مرد علائمی نظیر زن دیده می‌شود. این بیماران بلند قد - باریك - پشت خمیده و دارای بیضه‌ها و آلت تناسلی كوچك و بچگانه حتی در زمان بلوغ می‌باشد. این افراد دارای پستانهای نسبتاً بزرگ و از نظر جنسی عقیم هستند. موهای صورت آنها رشدی ندارد. صدا مردانه نیست و در 40% موارد میكروسفالی (كوچك بودن جمجمة سر از حد معمول) دارند. تمایلات جنسی یا وجود ندارد یا خیلی كم است. این بیماری خیلی نادر است و 1% عقب مانده‌ها را تشكیل می‌دهد. این بیماران در موقع تولد وزنشان كمتر از معمول است. سن متوسط مادران این بیماران اكثراً بین 28 تا 39 ساله گزارش شده است. وضع قرار گرفتن كروموزومها (كاریوتایپ) در والدین طبیعی است و عقب ماندگی معمولاً از همان ماههای اولیه زندگی به چشم می‌خورد. آزمایش كروماتین نشان داده است كه این افراد باید زن می‌شدند. چون بطور ژنتیك كروماتین تست مثبت دارند. بین 700 تا 750 زایمان پسر زنده یك نفر ممكن است كاریو تایپ XXY داشته باشد. ولی به نظر می‌رسد بیماری از این هم نادرتر ست، ‌این افراد چون نارسایی قوای ذهنی‌شان شدید نیست قادر به همكاری و سازش در محیط آرام و ساكت هستند. ولی اغلب به علت اشكال در روابط اجتماعی و جنسی مخصوصاً در دورة نوجوانی ممكن است دچار ناراحتی شدید روانی، ‌اختلالات شخصیت، عقدة حقارت، بزهكاری و اعتیاد بشوند. حالتهای نادر XXXY و XXXXY هم دیده شده كه در اینصورت علائم شدید - درجه عقب ماندگی عمیقتر و حتی اعضای تناسلی دو جنس زن و مرد در یك فرد دیده می شود. این افراد همان خواجه‌ها هستند.


سندرم ترنر: این بیماری در زنها دیده می‌شود و بیمار فقط یك كروموزوم X به جای XX داشته و كاریوتا او 45=X0 است. عامل اصلی این بیماری هنوز به درستی معلوم نیست، ‌این بیماران دارای گردنی كوتاه و پرگوشت قدی كوتاه و كوچكتر از سن طبیعی و مبتلا به اختلالات و ناهنجاریهای انگشتان، انحراف ساعد و اختلالات شنوایی، ‌بیماریهای قلبی مادرزادی و كلیوی هستند. رشد تخمدانها ناقص و خصایص ثانوی جنسی و عادات ماهیانه بروز نمی‌كند. این بیماران عقیم هستند و تنها عده كمی از لحاظ هوشی عقب ماندگی نسبتاً شدید دارند، ولی بیشتر عقب ماندگی سطحی است. می گویند از هر 250 تا 300 زایمان یك مورد سندرم ترنر دیده می‌شود. این افراد ظاهراً زن هستند ولی كروماتین تست منفی دارند. یعنی از نظر كروماتین تست مانند مردان هستند. از نظر روانی افراد ترسو، ‌نگران، ‌خستگی پذیر و غیر فعالند.

ب) اختلالات كروموزومهای معمول

در این دسته بیماریها نسبتاً زیادی شناخته شده است كه فقط به شرح سندرم داون (منگولیسم) و سندرم صدای گریه گربه می پردازیم.


سندرم داون یا منگولیسم: این اختلال اولین بار در سال 1866 توسط پزشك انگلیسی به نام داون شرح داده شد. علت بیماری اختلال و نقص كروموزومی است كه این بیماران یك كروموزوم اضافه دارند. یعنی بجای 2 عدداز كروموزوم شماره یك 3 عدد از آن كروموزوم را دارند و معمولاً این وضعیت در دو صورت رخ می‌دهد. در 95% موارد علت وجود كروموزوم اضافی عدم انفصال طبیعی كروموزومهای مادر است. این اختلالات به علت ازدیاد سن مادر و اختلال عمل تخمدانهای مادر مسن می‌باشد. هر چه مادر مسن‌تر باشد، این نقص كروموزومی بیشتر دیده می‌شود. بطوری كه خطر زاییدن یك كودك منگول در زنان 20 ساله 1 به 2000 در زنان 30 ساله 1 به 1000 در حدود 40 سالگی 1 به 100 و در 45 سالگی 1 به 40 است.

در نوع دیگر به جای اینكه كروموزمها بطور مساوی تقسیم شوند. بطور غیر مساوی تقسیم می‌شوند بعضی دارای 45 كروموزوم و برخی 47 كروموزوم می‌شوند و سلولهای جدید كنار هم قرار می‌گیرند و شكل موزائیسم را به وجود می‌آورند. كه در آن عده‌ای از سلولهای بدن بیمار دارای سه كروموزوم 21 و عده‌ای كاملاً طبیعی یعنی دارای 2 كروموزوم 21 هستند. نشانه‌های فیزیكی و شدت عقب ماندگی در این نوع كمتر از انواع دیگر است. در این نوع سن مادر دخالتی ندارد و علت بیماری را غیر طبیعی بودن كروموزومهای نامبرده می‌دانند و به حالتی كه بوجود می‌آید جا به جا شدگی قطعات كروموزومی می‌گویند.

بطور كلی 1 به 600 تا 700 زایمانها را در اجتماع، كودكان منگول تشكیل می‌دهند كه به آنها عقب ماندگان ذهنی تیپ مغولی نیز می گویند. زیرا شباهت زیادی از نظر سر و صورت به مغولها، چینیها و ژاپنیها دارند. این كودكان اغلب قبل از موعد بدنیا می‌آیند، وزنشان كمتر از طبیعی است، ‌رشد قد در تمام سنین عقب ماندگی دارد و كمتر اتفاق می افتد كه طول قد آنها در مردها از 155 و در زنان از 145 سانتی متر تجاوز كند. از نظر شكل و قیافه این افراد به یكدیگر خیلی شباهت دارند و تشخیص این افراد بسیار آسان است. برای این افراد حدود صد صفت مشخص شده است، كه عمومی‌ترین آنها چنین است. قامت كوتاه، سر صاف و پهن مخصوصاً در قسمت پشت كه اندازه و شكل دو طرف سر ممكن است متوازن نباشد. سینه معمولاً پهن، شكم برآمده و بزرگ، دستها و انگشتان كوتاه و چاق و بند انگشتان تقریباً گرد است. كف دستها گوشتالود و در نصف مبتلایان فقط یك خط افقی مستقیم و عمیق دیده می‌شود. خطوط دست همیشه مشخص نیست و گاهی چنان درهم و برهم است كه مانند كاغذ مچاله شده می ماند كه آن را باز كرده اند. لبها گرد، گوشتی و مرطوب سقف دهان بلند، دهان معمولاً باز و آب دهان از آن جاری است. دندانهای شیری نا منظم و ناپایدار و دندانهای دائمی بدشكل نا منظم و دارای ناهنجاریهای مختلفی است. بینی پهن و گرد، ‌گردن كوتاه و چاق، ‌چشمها بادامی شكل، ‌پوست خشك و زبر است. این كودكان افرادی آرام، با محبت و مهربان هستند. اكثراً با نشاط به نظر می‌رسند به موسیقی علاقه زیادی نشان می‌دهند. قدرت همكاری دارند و غیظ و خشم در آنها نادر است. كودك منگول در خانواده‌های فقیر و ثروتمند به طور یكسان دیده می‌شود، ‌از نظر درجة هوشی بسیار متفاوتند و در میزان یادگیری، ‌تفریح، ذوقها، ‌مهارتها و استعدادها با هم اختلاف قابل توجه دارند.


سندرم صدای گریه گربه: ‌این بیماران به علت اختلال در دستگاه صوتی و حنجره هنگام گریه صدایی شبیه صدای گربه از خود بیرون می آورند. علت این بیماری را ناشی از اختلال كروموزوم شماره 5 می‌دانند. عقیده بر این است كه جزئی از كروموزوم مذكور از بین می‌رود یا مواد شیمیایی آن فعالیتی ندارد. تعداد كروموزومها همان 46 عدد است. در این كودكان جمجمه كوچك - چشمها مورب و فاصلة زیادی بین آنها وجود دارد. گوشهای این افراد پایین افتاده است و آرواره آنان كوچك و عقب رانده است. این كودكان خیلی زود به علت بیماریهای ریوی و ابتلا به عفونتها از بین می‌روند و اخیراً با روشهای درمانی ممكن است مدتها زنده بمانند. می‌گویند اگر كودك زنده بماند ممكن است كم‌كم صدای او نسبتاً عادی بشود ولی عقب ماندگی باقی می‌ماند.

منبع :http://www.mehrasa.ir

 

 
[ چهارشنبه 13 آبان 1388 ] [ 04:31 ب.ظ ] [ حمیدرضا شهرستانی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

خواهشمند است مطالب ،مقالات تحقیقات و ... خود را در خصوص روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی را در قالبword2003 به نشانیhsh.1357@yahoo.com ارسال تا با نام خود در وبلاگ قرار گیرد.
با تشكر
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

.قالب میهن بلاگ

download

قالب بلاگفا

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

اخلاق اسلامی

قالب وبلاگ